Sovittelu ja sopiminen riita-asioissa – 10 tapaa sopia

Sovittelu ja sovinto vaihtoehtona

Sovittelu ja sopiminen riita-asioissa on yleistynyt Kiinteistö- ja asuntokauppariitoja sekä muita laajoja riita-asioita sovitaan yhä enenevässä määrin. Käräjäoikeuden tuomioon erimielisyyksistä päätyy yhä harvempi riita. Mutta missä vaiheessa asioita yleensä sovitaan? Seuraavassa käydään lävitse esimerkkitilanteita. 1. Asianosaiset sopivat itse riitansa Elämässä tulee eteen useita arkipäivän tilanteita, joissa osapuolet sopivat itse riitansa….

lue lisää

Voiko myyjä välttyä vastuulta, jos kaupan kohde on purkukuntoinen?

Myyjän vastuu salaisista virheistä kestää viiden vuoden ajan hallinnan siirtymisestä. Aika saattaa tuntua pitkältä ja vastuu ankaralta. Hevosmiesten tietotoimisto kertoo, että vastuulta voisi välttyä silloin, kun rakennukset myydään purkukuntoisena. Ellei kohde tosiasiallisesti ole purkukuntoinen, tällaisella kauppakirjaehdolla ei ole kuitenkaan merkitystä. Maakaaren mukaan ostajan oikeuksia voidaan rajoittaa vain yksilöidyillä sopimuksilla. Lain esitöiden…

lue lisää