Korjaukset aloitetaan kosteuden syyn poistamisella ja salaojien korjaamisella

Varsin usein rakenteiden kosteusvaurioita ja sen mukanaan tuomia homevaurioita aiheuttavat rakennuksen virheellinen korkeusasema ympäröivään maastoon nähden, kattovesien purku perustusten vierelle, pintavesien kulkeutuminen rakennukseen päin sekä toimivan salaojituksen puuttuminen rakennuksesta.

Lähes säännönmukaisesti kosteusvaurion syyn poistamiseksi joudutaan tekemään mittavia rakennuksen ulkopuolisia korjaustoimenpiteitä maaston korkeusaseman, salaojituksen, perustusten vedeneristyksen yms. suhteen.

Korjauksissa:

  • Maanpinta muotoillaan rakennuksen vierustalta poispäin viettäväksi
  • Katolta tulevat sadevedet johdetaan räystäskourujen ja syöksytorvien kautta sadevesijärjestelmään, missä rännikaivojen kautta vesi ohjataan umpiputkia pitkin sadevesikaivoon ja siitä kunnan sadevesiviemäristöön,
  • Salaojitus uusitaan tai rakennetaan. 

Salaojitus toteutetaan jäykillä salaojaputkilla, jotka tulee sijoittaa korkeimmalta kohdaltaan perustusten anturan alapinnasta 100 mm alaspäin. Lattianpinnan tulisi olla 300 mm:ä ulkopuolen maanpintaa ylempänä. Matalaperusteisissa rakennuksissa tämä ei aina ole mahdollista ja tällöin sokkelin ulkopuoli tulee vedeneristää.

Pienempimuotoisissa korjauksissa  perustusten kosteusrasitusta voidaan vähentää oleellisesti poistamalla kukkapenkit ja nurmikot vähintään puolen metrin etäisyydeltä sokkelista ja niiden korvaaminen kiveyksellä, karkealla sorastuksella tai betonilaatoituksella.

Lähteet ja linkit:

Ympäristöministeriön julkaisu 2019:18: “ Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus”