Valesokkeli korjataan kengittämällä

Valesokkeli on hyvin tyypillinen menneiden vuosikymmenien rakenneratkaisu.

Perinteisesti valesokkeliirakenteella tarkoitetaan 1970- ja 80-luvun omakotitaloille tyypillistä hyvin matalaa perustamisratkaisua.

VALESOKKELI – Tunnistaminen

Valesokkeli on helppo tunnistaa siitä, että rakennuksen oviaukot ja siten myös sisätilan lattia ovat lähellä maanpintaa. Joissain tapauksissa lattian ja maan pinnat ovat jopa samalla tasolla. Rakentamisajankohdan ajatuksena lienee ollut helppokäyttöisyys ja esteettömyys: Ulko-ovilla ei ole tarvittu portaita.

Valesokkelirakenteessa kantavan ulkoseinän vaakasuora alaohjauspuu on usein n. 100-200 mm lattiapinnan alapuolella. Tyypillisesti alaohjauspuu on ajan myötä kosteus- tai homevaurioitunut. Näin on käynyt etenkin silloin, kun alajuoksun alta puuttuu bitumihuopakaista tai muu vastaava kapillaarikatko.

Vaurioituneesta alaohjauspuusta saattaa päästä huoneilmaan terveydelle haitallisia epäpuhtauksia. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun rakennuksessa tehdään ilmanvaihtoon liittyviä muutoksia.

Vanhojen ja harvojen ikkunoiden vaihtaminen uusiin saattaa johtaa siihen, että rakennus ottaa korvausilman ulkoseinien alaosista, kun aiemmin ilma kiersi ikkunapielien kautta. Myös uuden takan asentaminen lisää korvausilman tarvetta.

Tilannetta voidaan tilapäisesti parantaa korvausilma-aukkojen lisäämisellä, mutta varsinaista ongelmaa sillä ei ratkaista. Vaurioituneen alajuoksun kapseloiminen ja tiivistäminen tuo usein tai vain hetkittäisen ja tilapäisen avun ongelmaan.

VALESOKKELI – Korjaaminen

Valesokkeli korjataan siten, että seinän levytykset ja eristeet puretaan lattiapinnasta ikkunoiden alaosan eli noin 500-700 mm korkeuteen.

Pystytolpat katkaistaan siten, että lahovaurioitunut puuaines tai homeinen puu poistetaan kokonaan. Alaohjauspuu poistetaan betonilaatan alapuolelta ja ympäröivät rakenteet vaihdetaan, hiotaan tai jyrsitään.

Puurakenteet nostetaan betonilaatan yläpuolelle muuraamalla kevytsoraharkko syntyneeseen koloon. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pilarikenkiä tai korjaukseen suunniteltua metallista sokkelikenkää.

Harkon ulkopuolelle asennetaan lämmöneriste. Valesokkelin tausta on syytä puhdistaa esim. teräsharjalla. Seinä korjataan yleensä samoilla materiaaleilla kuin se oli alun perin tehty ja höyrynsulkumuovi limitetään betonilaatan ja harkon väliin, joka tiivistetään.

Tyypillisesti valesokkelin korjaaminen maksaa 500-800 euroa juoksumetriltä. Kustannuksiin vaikuttavat oleelllisesti alueelliset tekijät sekä valittu korjaustapa.

Usein korjausten yhteydessä tehdään muita muutoksia ja perusparannuksia, kuten lvi- ja sähkötöitä.

Valesokkelikorjauksessa on syytä käyttää korjauskokemuksen omaavia suunnittelijoita ja timpureita.

Korjausten onnistuminen on hyvä tarkistaa jälkeenpäin esimerkiksi sisäilmamittauksin.