Mitä eroa on kosteuskartoituksella ja kuntotutkimuksella?

Rakennuksia tutkivien tahojen tutkintonimikkeet ovat kirjavia. Myös tutkimusten ja kartoitusten nimikkeet vaihtelevat suuresti, eikä alalla ole tarjottaville palveluille yhtenäisiä tuotenimiä.

Kun tilaat asuntoosi tai taloosi homevaurioiden selvittelyyn liittyvän tutkimuksen, kiinnitä enemmän huomiota tutkimuksen sisältöön kuin sen nimeen. Homeongelmat eivät yleensä selviä rakenteita avaamatta.

Alla on lueteltu muutamia tyypillisimpiä tutkimusnimikkeitä. Vastaavia palveluita saatetaan tarjota esimerkiksi kosteus- ja homevauriotutkimuksina sekä sisäilmatutkimuksina.

Kosteuskartoitus 

Kosteuskartoituksessa rakenteiden kosteus tutkitaan pintakosteusmittauksin rakenteita rikkomatta tai korkeintaan rakenteisiin poratuista rei´istä mittaamalla. Tällaisen kosteuskartoituksen tuloksesta voi ilmetä vain pintapuolinen tai rakenteellinen kosteus mutta ei esimerkiksi mahdollisia mikrobivaurioita.

Kosteuskartoitusta käytetään varsin usein asunto-osakekaupan yhteydessä.

Kiinteistökauppaan tai homeongelman selvittämiseen perusmuotoinen kosteuskartoitus ei yksinään riitä.

Kuntoarvio

Kuntoarvio on rakennuksen rakenteellisen kunnon tutkimus, joka perustuu silmämääräiseen havainnointiin rakenteita rikkomatta.

Taloyhtiöt tilaavat perinteisesti kuntoarvioita. Harvemmin kuntoarvioita pyydetään kiinteistö- tai asuntokauppaa tai homeongelman selvittämistä varten.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen sisältö on standardisoitu ja siitä on annettu ohjeistus viimeksi vuonna 2007 (KH 90-00394).

Kuntotarkastuksessa selvitetään rakennuksen rakennustekninen kunto sekä mahdolliset riskit. Kuntotarkastus tehdään pääasiassa aistinvaraisesti, rakennetta rikkomattomin menetelmin.

Kuntotarkastuskertomuksia laaditaan yleensä kiinteistökauppoja varten.

Selvitä ennen kuntotarkastusta, suoritetaanko kuntotarkastus ohjeistuksen (KH 90-00393) mukaisessa laajuudessa.

Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimustarvetta, lisätutkimukset olisi hyvä tehdä ennen kaupan toteuttamista rakenneavauksin ja tarvittaessa mikrobinäyttein.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimus on kuntoarviota ja kuntotarkastusta tarkempi tutkimus, jossa rakennuksen kuntoa tutkitaan rakenteita rikkovin tai muiden silmämääräistä tarkastelua tarkemmin menetelmin.

Mikäli kuntotutkimuksessa avataan rakenteita, soveltuu se käytettäväksi homeongelman selvittämiseen. Lisää kuntotutkimuksesta tätä koskevassa artikkelissa.

Muut tutkimukset

Muista tutkimuksista, kuten sisäilmatutkimuksista ja lämpökuvauksesta löydät tietoa tämän pääotsikon muista artikkeleista.

Lisäksi löydät tämän pääotsikon alta tietoa materiaalinäytteistä ja mikrobeista.

Hajuhaitan paikantaminen aloitetaan nykyisin varsin usein homekoiratutkimuksella.

Linkit ja lähteet:

KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä- Suoritusohje
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus – Ympäristöministeriö