Kuntotutkija ottaa materiaalinäytteen

Materiaalien mikrobikasvua ja vaurioituneisuutta arvioidaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa materiaaleista otettujen näytteiden mikrobianalyysillä.

Materiaalinäytteet otetaan sisäpuolisesta rakenteesta tai lämmöneristeestä. Lämmöneriste, josta näyte otetaan ei saa olla kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa.

Materiaalinäytteet ottaa yleensä kuntotutkija.

Materiaalinäyte otetaan rakenteeseen tehdystä aukosta. Rakenneavauksen tulee olla riittävän suuri, jotta siitä voidaan tehdä luotettavia tarkasteluja.

Näytettä otetaan puhtailla välineillä irrottamalla tutkittavan materiaalin pintakerrosta (esimerkiksi puusta vuolemalla tai villasta pihdeillä nyppäämällä).

Materiaalinäytettä otettaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta:

  • Käytettävä suojakäsineitä kontaminaation estämiseksi
  • Suojauduttava tarpeellisilla henkilökohtaisilla suojaimilla (suojakäsineet, suojavaatetus, hengityssuojain)
  • Desinfioitava työvälineet jokaisen näyttöönoton jälkeen.

Näyte pakataan puhtaaseen, tiiviisti ja uudelleensuljettavaan muovipussiin ja kuljetetaan tai lähetetään laboratorioon saman päivän aikana.

Homevaurion laajuuden selvittämiseksi näytteitä on hyvä ottaa useampia eri puolelta taloa ja eritoten homekoiran merkkaamista paikoista, mikäli homekoiraa on käytetty.

Materiaalinäytteet analysoidaan alan laboratorioissa.

Linkit ja lähteet:
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeRakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus – Ympäristöministeriö