Näkymätön vihollinen paljastuu laboratoriossa

Aistinvaraisten havaintojen ohella kosteus- ja mikrobivaurio voidaan todeta ja varmistaa materiaalinäytteiden laboratoriotutkimuksissa.

Laboratoriossa mikrobikasvu todetaan ensisijaisesti rakennusmateriaalista mikrobien kasvatukseen perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä ja mikroskopoimalla tehdyllä analyysillä.

Mikrobeja ja niiden itiöitä on kaikkialla, ja ne ovat osa normaalia elinympäristöä. Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen lämpöä, ravinteita ja kosteutta. Kostuneen rakenteen mikrobikasvusto kehittyy sisä- ja ulkoilman mikrobeista.

Materiaaleissa voi kasvaa erilaisia home- ja hiivasieniä sekä aktinomykeettejä eli sädesieniä ja muita bakteereita.

Sisäilman sienisuvut

Sisäilman yleisimmin ja runsaimmin esiintyvä sienisuku on Penicillium. Penicilliumin itiöitä on pieniä määriä kaikkialla, myös terveissä rakennuksissa. Penicillium voi olla sekä allergisoiva että toksiineja tuottava. Mikäli asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukainen raja-arvo ylittyy, tulee mikrobilähde selvittää ja poistaa.

Kosteusvaurioon viittaavat homesienet

Aspergillussuvun homeet ovat erittäin yleisiä kosteusvauriokohteissa. Aspergillus-homeita esiintyy kaikkialla elinympäristössä. Aspergillus-suvun homeet ovat allergisoivia ja toksiineja tuottavia.

Puutavaralle tyypilliset mikrobisuvut ovat Trichoderma eli katkolahottaja, Acremonium eli Cephalosporium ja Aureobasidium. Näistä Acremonium ja Trichoderma ovat myös kosteusvaurioindikaattoreita.

Suojaamaton kostea puutavara homehtuu nopeasti ja lahoaminen käynnistyy. Mikrobien toksisuus puualustalla saattaa olla vähäisempää kuin epäorgaanisella materiaalilla. Kaikki edellämainitut mikrobisuvut ovat allergisoivia.

Toksiineja tuottavat homeet

Chaetomium-suvun homeet kasvavat mielellään kosteusvaurio-rakennuksissa. Se ei ole tavallinen kosteusvauriorakenteissa esiintyvä mikrobi, vaan sitä on havaittu yleensä vasta pitkäkestoisissa ja vakavissa kosteusvaurioissa. Stachybotrys ja Chaetomium ovat hidaskasvuisia ja saattavat tavallisilla kasvualustoilla jäädä nopeasti lisääntyvien ja kasvavien homeiden ja sienten alle.

Stachybotrys chartarum on toksiineja tuottava mikrobisuku. Stachybotrys on kosteusvaurioindikaattorihome, joka ilmaantuu vauriorakennukseen yleensä vasta pitkän ajan kuluessa. Stachybotrys on allergisoiva mutta todennäköisesti sen aiheuttamat terveyshaitat syntyvät sen tuottamien toksiinien vaikutuksesta.

Muut homeet

Fusarium-suvun homeet ovat asuinrakennuksissa ja muissa oleskelutiloissa kosteusvauriota indikoivia homeita. Ne eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä kosteusvauriokohteissa. Monet Fusarium-lajit tuottavat toksisia aineenvaihduntatuotteita ja lisäksi ne ovat allergisoivia. Fusarium-homeita esiintyy yleisesti maatalousympäristössä.

Streptomyces

Yleisimmin kosteusvaurioiden yhteydessä todettu sädesieni on Streptomyces-suvun sädesieni. Se kasvaa tyypillisesti kosteusvaurioituneissa betonirakenteissa kuten esimerkiksi kellareissa.  Sädesienet ovat maaperän bakteereja, jotka homesienten tapaan kasvattavat rihmastoja ja itiöitä. Sädesieniä esiintyy yleisesti maaperässä ja ne antavat maa-ainekselle sen ominaishajun (maakellarin haju).

Sädesienet luokitellaan kosteusvauriomikrobeiksi, koska ne kasvavat pääsääntöisesti vain kosteissa olosuhteissa. Sisäilmaongelmaksi sädesienet muodostuvat, mikäli ne pystyvät synnyttämään kasvuston rakenteissa ja niiden aineenvaihduntatuotteet pääsevät sisäilmaan.

Linkit ja lähteet:
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus – YmpäristöministeriöTuula Putus, “Home ja Terveys” painos 2017,