Valesokkelin ja ulkoseinien alaosien korjaus

Valesokkeli korjataan kengittämällä

Valesokkelirakenteella tarkoitetaan 1970- ja 80-luvun omakotitaloille tyypillistä hyvin matalaa perustamisratkaisua.Valesokkelin tunnistaa usein siitä, että oviaukot ja siten myös sisätilan lattia ovat lähellä maanpinta.

Valesokkelirakenteessa kantavan ulkoseinän vaakasuora alaohjauspuu on usein n. 100-200 mm lattiapinnan alapuolella. Tyypillisesti alaohjauspuu on ajan myötä kosteus- tai homevaurioitunut. Näin on käynyt etenkin silloin, kun alajuoksun alta puuttuu bitumihuopakaista tai muu vastaava kapillaarikatko.

Valesokkelikorjauksessa seinän levytykset ja eristeet puretaan lattiapinnasta ikkunoiden alaosan eli noin 500-700 mm korkeuteen.

Pystytolpat katkaistaan siten, että lahovaurioitunut puuaines tai homeinen puu poistetaan kokonaan. Alaohjauspuu poistetaan betonilaatan alapuolelta ja ympäröivät rakenteet vaihdetaan, hiotaan tai jyrsitään.

Puurakenteet nostetaan betonilaatan yläpuolelle muuraamalla kevytsoraharkko syntyneeseen koloon. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää korjaukseen suunniteltua metallista sokkelikenkää.

Harkon ulkopuolelle asennetaan lämmöneriste. Valesokkelin tausta on syytä puhdistaa esim. teräsharjalla. Seinä korjataan yleensä samoilla materiaaleilla kuin se oli alun perin tehty ja höyrynsulkumuovi limitetään betonilaatan ja harkon väliin, joka tiivistetään.

Korjausten onnistuminen on hyvä tarkistaa jälkeenpäin esimerkiksi sisäilmamittauksin.

Väliseinien korjaus