Kuluttajariitalautakunta ja asuntokauppa

Kuluttajariitalautakunta ja asuntokauppa kuulostaa hyvältä yhdistelmältä riidan ratkaisuun, mutta ongelmaksi nousevat pitkät käsittelyajat ja se, että lautakunta antaa vain suosituksia.

Aviopari Keski-Pohjanmaalta oli ostanut 2000-luvulla rakennetun talon. Kaupan jälkeen ilmeni mm., että myyjät olivat haudanneet pihamaalle rakennusjätettä. Lisäksi talossa oli eristyspuutteita.

Myyjien maksukyky osoittautui kyseenalaiseksi, mistä johtuen asianajaja Talviaro vei asian ostajien aloitteesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnassa jutun käsittely kesti peräti 3 vuotta ja 9 kuukautta. Lautakunta suositti myyjiä maksamaan hinnanalennusta 11.000 euroa, jonka jälkeen asia sovittiin kohtuullisella korvauksella.

Asiakkailla oli oikeusturvavakuutus, josta asianajaja Talviaron asiakkaiden omavastuuosuudeksi jäi noin tuhat euroa.

Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös asuntokauppariitoja

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee yleensä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja. Tämän lisäksi kuluttajariitalautakunta voi auttaa seuraavissa tapauksissa:

  • Olet ostanut vanhan asunnon, talon tai mökin yksityishenkilöltä tai yritykseltä.
  • Olet ostanut uuden asunnon tai kiinteistön rakennuttajalta.‍
  • Olet ostanut uuden asunnon tai kiinteistön rakennuttajalta.
  • Olet ostanut talo- tai mökkipaketin.
  • Olet hankkinut asumisoikeusasunnon.
  • Olet asunnon tai kiinteistön ostajana tai myyjänä riidoissa kiinteistönvälittäjän kanssa.
  • Olet tilannut kuntotarkastuksen kuntotarkastajalta.

Kuluttajariitalautakunnalta ei voi saada suositusta taloyhtiön ja osakkaan välisissä riidoissa tai tilanteissa, joissa asunto on hankittu kiinteistöä tai yritystoimintaa varten.

Lähde: Kuluttajariitalautakunnan sivut

Kuluttajariitalautakunta ja asuntokauppa – voinko käyttää avustajaa?

Kuluttajariitalautakunnassa voi käyttää myös lainopillista avustajaa. Asianajaja Talviaro on avustanut useita päämiehiä, jotka ovat joko hakeneet ratkaisusuositusta lautakunnalta tai sitten heidän vastapuolensa on hakenut suositusta.

Käsittely kuluttajariitalautakunnassa on kirjallista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei suullista henkilötodistelua oteta vastaan. Lautakunta antaa päätöksensä sille esitetyn kirjallisen näytön valossa.

Kuluttajariitalautakunnassa osapuolet vastaavat itse omista asianajokuluistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jutun kuluttajariitalautakannassa “voittaisikin”, kuluttajariitalautakunta ei suosita vastapuolta maksamaan voittaneen asianajokuluja.

Oikeusturvavakuutus ja kuluttajariitalautakunta

Mikäli asiakkaalla on soveltuva oikeusturvavakuutus, vakuutus kattaa omat asianajokustannukset myös kuluttajariitalautakunnasta. Vakuutuskorvauksesta vähennetään omavastuuosuus, joka on yleensä 15-20 prosenttia.

Asianjo- ja lakitoimistojen laskutuskäytännöissä on eroja. Jotkut toimistot saattavat laskuttaa suoraan asiakkaitaan myönteisestä vakuutuspäätöksestä riippumatta. Asianajotoimisto Talviaro Oy on laskuttaa oikeusturvavakuutuksen omaavaa asiakasta vasta sen jälkeen, kun kuluttajariitalautakunta on antanut päätöksensä. Kuluttajariitalautakunnassa hoidettavissa asioissa oikeusturvavakuutuksen katto ei yleensä ylity.

Entä jos myyjä ei noudata suositusta?

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu on suositus. Entä jos kuluttajariitalautakunta suosittaa myyjän maksamaan hinnanalennusta, eikä myyjä suositusta noudata? Kuluttajariitalautakunnan suositus ei ole täytäntöönpantavissa ulosottoteitse.

Ostajalle jää käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Hän joko puree hammasta ja tyytyy tappioonsa tai sitteen saattaa asian yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin on kuitenkin huomattava, ettei tuomioistuin ole sidottu kuluttajariitalautakunnan ratkaisuun.

Toisin kuin kuluttajariitalautakunta, tuomioistuin ottaa vastaan myös suullisen näytön. On hyvinkin mahdollista, että käräjäoikeus voi päätyä ratkaisussaan eri lopputulokseen kuin kuluttajariitalautakunta.

Käräjäoikeuskäsittelyssä kuluriskit ovat aivan toista luokkaa kuin kuluttajariitalautakunnassa. Pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli maksaa myös voittaneen oikeudenkäyntikulut.

Tämä artikkeli on osa sarjaa “Asianajotoimisto Talviaro Oy:n vuonna 2021 hoitamia asunto- ja kiinteistökauppariitoja”.