Myyjän kotivakuutus korvasi korjauskustannukset

Myyjän kotivakuutus tulee harvoin avuksi kiinteistökaupan riitatilanteessa. Hinnanalennus on yleisin myyjän ostajalle maksama korvaus. Voidaanko myyjän kotivakuutuksesta maksaa ostajalle hinnanalennusta tai korvausta? Harvemmin maksetaan, mutta alla olevassa tapauksessa myyjän kotivakuutuksesta oli apua.

Pariskunta Seinäjoelta oli ostanut omakotitalon, jossa ilmeni kaupan jälkeen putkivuodon aiheuttama kosteusvaurio keskikerroksen vessassa ja sen ympärillä. Asiakas oli kysynyt apua toisesta lakitoimistosta, josta hänelle oli ilmoitettu, ettei asiassa ole mitään tehtävissä.

Asianajaja Talviaro kävi kotikäynnillä asiakkaan luona, jonka jälkeen hän laati reklamaation myyjälle. Myyjä toimi esimerkillisesti tehden vahinkoilmoituksen omalle kotivakuutusyhtiölleen. Vahingon korjasi vakuutusyhtiön hyväksymä rakennusliike. Vakuutusyhtiö maksoi pääosan korjauskustannuksista.

Asiassa oli ratkaisevaa, että myyjän vakuutusyhtiö katsoi vahingon aiheutuneen ja syyn olleen olemassa jo kaupantekohetkellä. Vauriot olivat aiheutuneet putkivuodosta, jonka voidaan katsoa olevan äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko.

Osapuolet vastasivat itse omista asianajokuluistaan. Asiakkaalla oli oikeusturvavakuutus. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jäi 440 euroa. Asian hoitamisen kesto oli 3,5 kuukautta

Myyjän kotivakuutus ei yleensä korvaa

Tapauksesta ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, että myyjän kotivakuutus korvaisi järjestään myyjän omistusaikana syntyneen, mutta myöhemmin ilmenneen vahingon. Vakuutuskorvaus on poikkeuksellista.

Varsin usein rakennuksen kosteusvauriot ovat peräisin rakennuksen ulkopuolisesta kosteudesta, kuten sade- ja viistovesistä, kapillaarisesta kosteudesta tai kosteuden tiivistymisestä eli kondensiosta. Tyypillisesti esimerkiksi valesokkelitalot vaurioituvat pitkän ajan kuluessa, jolloin kyse ei ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Näin ollen vakuutuskorvauskin jää näissä tilanteissa saamatta.

Lisäksi on huomioitava, etteivät kotivakuutukset korvaa rakennusvirheitä. Korvaus olisi esimerkkitapauksessakin voinut jäädä saamatta, jos putkivuoto olisi aiheutunut esimerkiksi pesukoneen poistoputken asennusvirheestä. Vakuutusehdoissa on lukuisia rajoitusehtoja, jotka rajaavat korvattavat vahingot vakuutuskorvauksen ulkopuolelle.

Tässä artikkelissa ilmoitettua ei pidä sekoittaa uudisrakentamisessa oleviin rakennevirhevakuutuksiin, jotka uuden asunnon (asunto-osakeyhtiö) perustajaosaka on asuntokauppalain nojalla velvollinen kohteelle asettamaan.

Tämä artikkeli on osa sarjaa “Asianajotoimisto Talviaro Oy:n vuonna 2021 hoitamia asunto- ja kiinteistökauppariitoja”.