Sovittelu ja sopiminen riita-asioissa – 10 tapaa sopia

Sovittelu ja sovinto vaihtoehtona

Sovittelu ja sopiminen riita-asioissa on yleistynyt Kiinteistö- ja asuntokauppariitoja sekä muita laajoja riita-asioita sovitaan yhä enenevässä määrin. Käräjäoikeuden tuomioon erimielisyyksistä päätyy yhä harvempi riita. Mutta missä vaiheessa asioita yleensä sovitaan? Seuraavassa käydään lävitse esimerkkitilanteita. 1. Asianosaiset sopivat itse riitansa Elämässä tulee eteen useita arkipäivän tilanteita, joissa osapuolet sopivat itse riitansa….

lue lisää