Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimukset ovat viitteellisiä

Sisäilmatutkimuksessa mikrobihaitta voidaan todeta ottamalla sisäilmasta ilmanäytteitä. Sisäilmanäytteitä tulee ottaa erittäin harkitusti

Sisäilmasta otettavia mikrobimittauksia voidaan tarvita, jos vauriokohtaa tai mikrobikasvustoa ei löydetä, mutta sisäilman haju tai asukkaiden oireilu rakennuksessa viittaa mahdolliseen terveyshaittaan. Sisäilman mikrobinäytteiden avulla voidaan arvioida, ovatko sisäilmassa havaitut pitoisuudet ja lajisto tavanomaisia sisäilmassa havaittavia tuloksia, vai viittaavatko ne mikrobivaurioon tai muuhun epätavanomaiseen rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen.

Yksittäiset sisäilmamittaukset eivät poissulje vaurion mahdollisuutta ja siten niitä ei pidä käyttää rakennuksen terveellisyyden osoittamiseen. Kuitenkin ilmanäytteen osalta on mikrobipitoisuuksien lisäksi oltava muutakin näyttöä mikrobihaitan toteamiseksi.

Mikäli ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet ja- lajisto viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, tulee lisäksi tarkastella muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä, kuten:

  • homeen hajua
  • näkyviä vauriojälkiä
  • rakenteiden sisällä todettuja kosteusvaurioita taikka
  • rakennusmateriaaleista tai pinnoilta otettuja mikrobinäytteitä, joissa todetaan mikrobikasvua.

Ensisijainen tutkimus sisäilmatutkimukseen nähden on materiaalinäytteisiin perustuva tutkimus, jossa mikrobikasvu todetaan laboratoriokokein rakennusmateriaaleista otetuista materiaalinäytteistä.

Sisäilman tutkiminen on luonteeltaan lähinnä apukeino homevaurion selvittämisessä tilanteessa, jossa mikrobilähdettä ei ole pystytty selvittämään tai paikallistamaan.

Ilmatiiveys

Linkit ja lähteet:
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus - Ympäristöministeriö

Terveyshaitan toteaminen - Hometalo ja kosteusvaurio - Valvira 

CHAT!
close slider

Tämä on Asianajotoimisto Talviaro Oy:n tiedote

Moi,

Asianajajamme eivät valitettavasti ole juuri nyt Chatin äärellä.

Jätä viestisi alla olevalla lomakkeella, niin otamme Sinuun yhteyttä!

Nimeni

Kotipaikkani

Sähköpostisoitteeni

Puhelinnumeroni

Kyseessä on
ToimeksiantokyselyKysyn yleistä neuvoa
Ks. lisätietoa viestinnästä alla.

Lisätietoa viestinnästä
1. Voit lähettää sitoumuksetta meille sähköpostia.
2. Aluksi tarkistamme esteellisyyden.
3. Mikäli kysyt yleistä neuvoa, joudumme valitettavasti toteamaan, ettemme pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin.
4. Voit kuitenkin kysyä myös yleistä neuvoa. Kirjoitamme siitä artikkelin homeblogiin tai sivuille www.lakineuvo.fi, mikäli aihe on yleisesti kiinnostava.
5. Emme luovuta tai käytä yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Hometalo.fi -sivuston sisällön tuottaa Asianajotoimisto Talviaro Oy