Kiinteistönvälittäjän vastuu on rajoitettua

Home- tai kosteusvaurioituneen talon välittänyt kiinteistönvälittäjä ei ole lähtökohtaisesti vastuussa välittämänsä kohteen kunnosta.

Ainostaan siitä tapauksessa, että välittäjä on laiminlyönyt selonotto- tai tiedonantovelvollisuutensa, kiinteistövälittäjä voi joutua korvaamaan ostajalle aiheuttamansa vahingon.

Kiinteistönvälittäjän vastuu hometalotapauksissa voi täyttyä silloin, kun välittäjä on salannut ostajilta kaupan kohdetta koskevia asiakirjoja.

Esimerkkinä tästä sellaisen aiemmin laaditun kuntotarkastuskertomuksen salaaminen, josta ilmenee kohteen huonompaa kuntoa kuvastavia seikkoja.