Myyjän vastuuaika on 2-5 vuotta

Myyjän vastuu asunto- ja kiinteistökaupassa on suuri. Virheet, puutteet ja kaikki tarpeelliset tiedot on kerrottava ostajalle.

Mikäli myöhemmin ilmenee salaisia virheitä, myyjä on näistäkin vastuussa. Omakotikiinteistön tai -vuokra-oikeuden kaupassa myyjän vastuu virheistä kestää viiden vuoden ajan. Asunto-osakkeen kaupassa takarajana on kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta.

Poikkeuksellisesti myyjän vastuuaika voi olla edellä todettua pidempi silloin, kun myyjän voidaan näyttää syyllistyneen kaupassa tarkoitukselliseen vilppiin.

Olennainen virhe oikeuttaa kaupan purkamiseen, lievempi virhe hinnanalennukseen.

Aikaisemmin oikeuskäytännössä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan ostajalla on oikeus kaupan purkuun, mikäli korjauskustannukset ylittävät 40 prosenttia kauppahinnasta. Korkeimman oikeuden vuoden 2015 linjauksen (KKO 2015:58) mukaan asiaa on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena ja tätä alhaisemmatkin kustannukset voivat oikeuttaa kaupan purkuun.

Mikäli myyjä on menetellyt kaupassa tuottamuksellisesti, hän voi joutua maksamaan ostajalle lisäksi vahingonkorvausta. Vahinkoa ovat esimerkiksi sijaisasumisen kustannukset.

Ostajan velvollisuutena on reklamoida myyjää virheistä sekä esittää virheisiin liittyvät vaatimuksensa myyjälle kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana on pidetty oikeuskäytännössä 4-7 kuukautta virheen havaitsemisesta.

Myyjälle on aina varattava oikeus tutustua virheisiin. Korjauksia ei tule suorittaa ennen reklamointia.Myyjällä ei ole virheen korjausoikeutta. Omistajan luvalla korjaaminen on mahdollista.

Myyjän ohella asuntokaupassa arvioitavaksi voi tulla kiinteistönvälittäjän vastuu.