Taloyhtiö vastaa rakenteiden, osakas pintojen kunnossapidosta

Asunto-osakeyhtiössä huoneiston kunnossapidosta ja vastuunjaosta taloyhtiön ja osakkaan välillä voidaan aina määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Yleensä pääperiaatteet vastuunjakoon löytyvät kuitenkin asunto-osakeyhtiölaista.

Vastuunjaon pääsäännön mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla on osakehuoneiston sisäosat. Sisäosilla ei tarkoiteta huoneistossa olevia kantavia rakenteita, niihin kuuluvia eristeitä eikä myöskään yhtiön vastuulla olevia rakennuksen teknisiä ns. perusjärjestelmiä.

Asunnon seinien sisäpuolella olevat osat, kuten sisärappaukset, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maalaukset ovat osakkaan vastuulla.

Ulkopuolella olevista osista, kuten vesikatosta, ulkoseinistä sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa taloyhtiö.

Ns. aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa vastuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle muuten kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle.