Vakuutuksesta korvataan vain harvoin homevaurioita

Kotivakuutus korvaa yleensä ainoastaan sellaiset vesivuotovahingot, jotka ovat syntyneet äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja joita ei normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ole voitu välttää.

Kotivakuutuksesta ei korvata eri aikakausille tyypillisten rakennusvirheiden aiheuttamia vahinkoja.

Pitkän ajan kuluessa syntyneet kosteus- ja homevauriot on myös rajattu kotivakuutuksen korvauksen ulkopuolelle.

Markkinoilla on kuitenkin olemassa ns. piilovirhevakuutuksia, jollaisen myyjä voi ottaa salaisten virheiden varalle kiinteistökaupassa. Vakuutus on saatavissa vain tietyn yrityksen suorittaman kuntotarkastuksen yhteydessä.

Piilovirhevakuutuksen korvausmäärässä on oma kattonsa, minkä lisäksi jotkin tyypilliset rakennusvirheet on piilovirhevakuutuksessa rajattu vakuutusyhtiön korvausvastuun ulkopuolelle.

Varsin usein homevahingot jäävät omistajan tai kauppatilanteessa myyjän vastuulle.